เตรียมตัวให้พร้อม! พวกคุณคือผู้ค้นพบดินแดนแห่งใหม่ กลุ่มแรกของโลก ที่จะได้ไปสัมผัสความยิ่งใหญ่ก่อนใคร ที่ The New Siam Discovery19.05.
2016